Manylion y mater

Review of Local Toilets Strategy

To provide an update on progress against the Local Toilet Strategy Action Plan in line with the statutory requirements, and to set out the approach to a further review of the Strategy in 2022-23.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Tach 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygiad o’r Strategaeth Toiledau Lleol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i’r Cabinet ar gynnydd yn erbyn Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Toiledau Lleol yn unol â’r gofynion statudol, a nodi’r ymdriniaeth ar gyfer adolygiad pellach o’r strategaeth yn 2022-23.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Review of Local Toilets Strategy