Manylion y mater

North Wales Councils - Regional Emergency Planning Service (NWC-REPS) - Annual Report 2020/21

To receive the North Wales Councils Regional Emergency Planning Service (NWCREPS) Annual Report for 2020/21.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Ion 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru - Annual Report 2020/21

Description (Welsh): Cael Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Cynllunio at Argyfwng Rhanbarthol Cynghorau Gogledd Cymru ar gyfer 2020/21.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Councils Regional Emergency Planning Service (NWCREPS) - Annual Report 2020/21