Manylion y mater

Welsh Government Consultation on Local Taxes for Second Homes and Self-catering Accommodation

To set out the Councils response on policy and practical considerations on the use of local taxes for the self-catering accommodation sector and the use of the Council Tax premium scheme for second homes and long term empty properties.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Tach 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Drethi Lleol ar gyfer Ail Gartrefi a llety hunanddarpar

Description (Welsh): Nodi ymateb y Cyngor ar bolisi ac ystyriaethau ymarferol ar y defnydd o drethi lleol ar gyfer y sector llety hunanddarpar a’r defnydd o’r cynllun premiwm Treth y Cyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Welsh Government Consultation on Local Taxes for Second Homes and Self-catering Accommodation