Manylion y mater

North Wales Population Needs Assessment and Market Stability Report

To provide an overview of the North Wales Population Needs Assessment 2022 which has been produced as a requirement of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/11/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Ion 2022 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru ac Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad

Description (Welsh): Darparu trosolwg o Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022 sydd wedi cael ei lunio fel gofyniad gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Population Needs Assessment