Manylion y mater

Chief Officer, Team Capacity

To seek members approval of a number of changes to the current operating model

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 13/10/2021

Angen penderfyniad: 19 Hyd 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Prif Swyddog, Gallu’r Tîm

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth yr aelodau i nifer o newidiadau i’r model gweithredu presennol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Chief Officer, Team Capacity