Manylion y mater

nduct of a Licensed Private Hire/Hackney Carriage(Joint) Driver

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 20 Hyd 2021 by Is-bwyllgor Trwyddedu

Cyswllt: James Lowe E-bost: james.lowe@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynnal Gyrrwr Llogi Preifat / Cerbyd Hacni (ar y Cyd) Trwyddedig

Description (Welsh): I aelodau ystyried ymddygiad Gyrrwr Llogi Preifat / Cerbyd Hacni (ar y Cyd) mewn perthynas â gwybodaeth a dderbyniwyd gan ‘Uned Trafnidiaeth Integredig Cyngor Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Agenda items