Manylion y mater

Treasury Management Mid-year Review 2021/22 and Quarter 2 Update

To present to Members the draft Treasury Management Mid-Year Review 1st April - 30th September 2021 for comments and recommendations for approval to Cabinet.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 13/10/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Tach 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2021/22 a Diweddariad Chwarterol 2

Description (Welsh): Cyflwyno drafft i Aelodau o Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 1 Ebrill - 30 Medi 2021 am sylwadau ac argymhelliad i’w gymeradwyo i’r Cabinet.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Treasury Management Mid-year Review 2021/22