Manylion y mater

Capital Strategy including Prudential Indicators 2022/23 - 2024/25

To present the Capital Strategy 2022/23 - 2024/25 for review.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 13/10/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 11 Tach 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Gyfalaf yn Cynnwys Dangosyddion Darbodus 2022/23 - 2024/25

Description (Welsh): Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2022/23 – 2024/25 ar gyfer ei adolygu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Capital Strategy 2022/23 – 2024/25