Manylion y mater

Treasury Management Annual Report

To present to Members the draft Annual Treasury Management Report for 2020/21

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/10/2021

Angen penderfyniad: 7 Rhag 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2020/21

Description (Welsh): Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2020/21 drafft i'r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Treasury Management Annual Report