Manylion y mater

Greenfield Valley Strategy

To receive a progress report on the work to establish a new strategy for Greenfield Valley Heritage Park. To inform members of the findings from the public and partner consultations and to seek the views of the committee on the key elements of the strategy.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/10/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Tach 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Strategaeth Dyffryn Maes Glas

Description (Welsh): Cael adroddiad ar gynnydd ar y gwaith i sefydlu strategaeth newydd ar gyfer Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas. Rhoi gwybod i'r aelodau am ganfyddiadau'r ymgynghoriadau cyhoeddus a phartneriaid a gofyn barn y pwyllgor ar elfennau allweddol y strategaeth.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Greenfield Valley Strategy