Manylion y mater

Independent Remuneration Panel for Wales (IRPW)

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 17 Tach 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW)

Description (Welsh): Cael yr Adroddiad Blynyddol Drafft ar gyfer 2022

Agenda items