Manylion y mater

Flintshire Housing Need Prospectus

To inform affordable housing delivery, shape the Social Housing Grant (SHG) programme by setting out what to Local Authority priorities are and provide a guide about housing type need in what locations.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/10/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Hyd 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Prosbectws Angen o Ran Tai Sir y Fflint

Description (Welsh): Cefnogi cyflenwi tai fforddiadwy, siapio’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol trwy osod beth yw blaenoriaethau’r Awdurdod Lleol a darparu canllaw o ran yr angen am dai ym mha ardaloedd.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Flintshire Housing Need Prospectus