Manylion y mater

The North Wales Growth Deal Quarterly Performance Report

To provide members with the Quarter 1 update on the North Wales Growth Deal

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 13/10/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Hyd 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Perfformiad Bargen Dwf Gogledd Cymru

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am Chwarter 1 Bargen Dwf Gogledd Cymru

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • The North Wales Growth Deal Quarterly Performance Report