Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy / Budget 2022/23 - Stage 2 -Overview & Scrutiny Responses

To receive the feedback from the Overview and Scrutiny Committees on Stage 2 of the 2022/23 budget setting process.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/10/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Hyd 2021 by Cabinet

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb 2022/23

Description (Welsh): Derbyn adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ar Gam 2 y broses o osod cyllideb ar gyfer 2022/23

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Budget 2022/23