Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy / Budget 2022/23 - Stage 2 - Overview & Scrutiny Responses

To receive the feedback from the Overview & Scrutiny Committees on Stage 2 of the 2022/23 budget setting process.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/10/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Hyd 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol, Pennaeth Gwaesanaethau Democrataidd

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig / Cyllideb 2022/23 – Cam 2 – Ymatebion Trosolwg a Chraffu

Description (Welsh): Derbyn adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ar Gam 2 y broses o osod cyllideb ar gyfer 2022/23.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2022/23 - Stage 2