Manylion y mater

Review of Public Convenience Strategy

To update Scrutiny on progress against the Local Toilet Strategy Action Plan in line with the statutory requirements, and to set out the approach to a further review in 2022-23.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 13/10/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Hyd 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygiad o’r Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i’r gwasanaeth Craffu am gynnydd yn erbyn Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Toiledau Lleol yn unol â’r gofynion statudol, a phennu’r dull ar gyfer cynnal adolygiad pellach yn 2022-23.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Review of Public Convenience Strategy