Manylion y mater

Budget 2022/23 - Stage 2

That the Committee reviews and comments on the Social & Health Care cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 30 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Finance

Title (Welsh): Cyllideb 2022/23 - Cam 2

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn adolygu ac yn rhoi sylwadau ar bwysau ariannol y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a'r strategaeth gyllideb gyffredinol ac yn cynghori ar unrhyw feysydd effeithlonrwydd cost yr hoffai eu harchwilio ymhellach

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Budget 2022/23 - Stage 2