Manylion y mater

063502 - Consultation under Section 42 of the Planning Act 2008; Awel y Môr (Denbighshire)

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyswllt: Hannah Parish E-bost: hannah.parish@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): 063502 - Ymgynghoriad o dan Adran 42 Deddf Cynllunio 2008; Awel y Môr (Sir Ddinbych)

Description (Welsh): Fel yn yr adroddiad

Penderfyniadau

Agenda items