Manylion y mater

Consultation on the Removal of Eligible Care Leavers’ Liability for Payment of Council Tax

To provide an update on the proposal to remove the risk to care leavers of being held liable for the payment of Council Tax where another person (who is not exempt) in the household fails to pay their Council Tax.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Hyd 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Ymgynghoriad ar gael gwared ar rwymedigaeth pobl gymwys sy’n gadael gofal i dalu Treth y Cyngor

Description (Welsh): Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â’r cynnig i gael gwared ar y risg y gallai pobl sy’n gadael gofal fod yn gyfrifol am dalu Treth y Cyngor pan mae unigolyn arall (nad yw wedi'i eithrio) ar yr aelwyd yn peidio â thalu Treth y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Consultation on the Removal of Eligible Care Leavers’ Liability for Payment of Council Tax