Manylion y mater

Amendments to the Planning Code of Practice

To review the Planning Code of Practice in line with a resolution of the Committee and Council earlier in the year.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/09/2021

Angen penderfyniad: 25 Ion 2022 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Diwygiadau i God Ymarfer Cynllunio

Description (Welsh): I adolygu Cod Ymarfer Cynllunio yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor a’r Cyngor yn gynharach yn y flwyddyn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Amendments to the Planning Code of Practice