Manylion y mater

Amendments to the Planning Code of Practice

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 30 Medi 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Matthew Georgiou E-bost: matthew.georgiou@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diwygiadau i God Ymarfer Cynllunio

Description (Welsh): I adolygu Cod Ymarfer Cynllunio yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor a’r Cyngor yn gynharach yn y flwyddyn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen