Manylion y mater

Support for Members who are unable to attend meetings due to ill-health

To seek the Council's approval for the continued absence of two Members.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 14/09/2021

Angen penderfyniad: 28 Medi 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Cefnogaeth ar gyfer Aelodau nad ydynt yn gallu mynychu cyfarfodydd oherwydd salwch

Description (Welsh): Gofyn i’r Cyngor gymeradwyo absenoldeb barhaus dau aelod.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • The Six Months Rule