Manylion y mater

Allocation of Risks to Committees

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 9 Medi 2021 by Pwyllgor Adfer

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Dyrannu Risgiau i Bwyllgorau

Description (Welsh): Adolygu’r dyraniad risgiau i Bwyllgorau, yn dilyn cyfarfod o’r Gr┼Áp Cyswllt a’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ym mis Gorffennaf 2021.

Agenda items