Manylion y mater

Risks and Issues within Portfolios

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 9 Medi 2021 by Pwyllgor Adfer

Cyswllt: Ceri Shotton, Committee Officer E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Risgiau a Materion o fewn Portffolios

Description (Welsh): Adolygu’r risgiau mwyaf/presennol o fewn y pum portffolio

Agenda items