Manylion y mater

Clwyd Pension Fund & Wales Pension Partnership

For Council to approve amendments to the Constitution, Financial Procedure Rules and Pension Board Protocol with matters relating to the Clwyd Pension Fund, and to approve amendments to the Inter Authority Agreement with the Wales Pension Partnership.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Angen penderfyniad: 28 Medi 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Pennaeth Cronfa Bensiynau Clwyd, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cronfa Bensiynau Clwyd a Phartneriaeth Bensiynau Cymru

Description (Welsh): Y Cyngor i gymeradwyo diwygiadau i’r Cyfansoddiad, Rheolau’r Drefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau gyda materion yn ymwneud â Chronfa Bensiynau Clwyd, a chymeradwyo diwygiadau i’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau gyda Phartneriaeth Bensiynau Cymru.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Clwyd Pension Fund & Wales Pension Partnership