Manylion y mater

Organisational Capacity

To approve urgent cases for an expansion of capacity in key workforce areas due to a combination of (a) service demand (b) the ongoing requirements of managing the pandemic/endemic and (c) the expectations of meeting the aims and objectives of the Council Plan

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Capasiti Sefydliadol

Description (Welsh): Cymeradwyo achosion brys ar gyfer ymestyn capasiti mewn meysydd allweddol o ran y gweithlu o ganlyniad i gyfuniad o (a) alw o ran y gwasanaeth (b) gofynion parhaus rheoli'r pandemig/endemig a’r (c) disgwyliadau o fodloni amcanion Cynllun y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Organisational Capacity