Manylion y mater

Workforce Recovery Planning

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2021 by Pwyllgor Adfer

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): COVID-19 a’r Gweithlu

Description (Welsh): Trosolwg o’r effaith sy’n dod i’r amlwg ar y gweithlu yn sgil COVID-19 a’r camau a gymerwyd i sicrhau cefnogaeth barhaus i wasanaethau ac unigolion, o ymateb i adferiad

Dogfennau

  • COVID-19 and the Workforce