Manylion y mater

Funding, Flight-Path and Risk Management Framework

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 1 Medi 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa cyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen