Manylion y mater

Pooling Investment in Wales

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 1 Medi 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru

Description (Welsh): tbc

Penderfyniadau

Agenda items