Manylion y mater

Pension Administration/Communication Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 1 Medi 2021 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu Pensiwn/ Cyfathrebu

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu

Penderfyniadau

Agenda items