Manylion y mater

Review of Winter Maintenance Policy

To review the policy prior to consideration at Cabinet

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adolygu’r Polisi Cynnal a Chadw yn y Gaeaf

Description (Welsh): Adolygu’r polisi cyn i’r Cabinet ei ystyried

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Review of Winter Maintenance Policy