Manylion y mater

Planning & Enforcement

To receive a report as requested at Committee on 12 May, 2021

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllunio a Gorfodi

Description (Welsh): Derbyn adroddiad yn unol â chais y Pwyllgor ar 12 Mai 2021

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Planning & Enforcement