Manylion y mater

Supporting Service Children in Education Update

To provide the Committee with an update on how Flintshire schools are supporting service children.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 2 Rhag 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gefnogi Plant y Lluoedd Arfog Mewn Addysg

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar sut mae ysgolion Sir y Fflint yn cefnogi plant y lluoedd arfog.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Supporting Service Children in Education Update