Manylion y mater

School Holiday Enrichment Programme Review

To provide the Committee with an overview of the SHEP Summer Programme and its contribution to the poverty priorities within the Council Plan

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Hyd 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau Ysgol

Description (Welsh): Darparu trosolwg i’r Pwyllgor o’r Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau Ysgol a’i chyfraniad at y blaenoriaethau tlodi o fewn Cynllun y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Holiday Enrichment Programme Review