Manylion y mater

School Reserve Balances Year Ending 31st March 2021

To provide the Committee with details of the closing balances held by Flintshire schools at the end of the financial year.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Finance

Title (Welsh): Balansau Cronfeydd Wrth Gefn Ysgolion y Flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2021

Description (Welsh): Rhoi manylion i’r Pwyllgor o falansau ysgolion Sir y Fflint ar ôl cau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Reserve Balances Year Ending 31st March 2021