Manylion y mater

Pan Wales Standards Conference

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 6 Medi 2021 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Gareth Owens E-bost: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cynhadledd Safonau Cymru Gyfan

Description (Welsh): Cynhelir Cynhadledd Safonau Cymru Gyfan bob dwy flynedd. Gohiriwyd cynhadledd y llynedd tan eleni ac mae Swyddogion Monitro yng ngogledd Cymru wrthi’n gwneud y trefniadau. Nod yr adroddiad hwn yw hysbysu’r Aelodau o raglen a fformat arfaethedig y Gynhadledd.

Penderfyniadau

Agenda items