Manylion y mater

Mutual Investment Model (MIM) 21st Century Schools Welsh Education Partnership – Deed of Adherence

To explain the background and process of a proposed “Deed of Adherence” to the existing agreed Strategic Partnering Agreement (SPA) and to seek Cabinet approval to enter into the Deed of Adherence to the SPA, which facilitates the delivery of education and community facilities through the Mutual investment Model, (MIM)

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Dull Buddsoddi Cydfuddiannol – Partneriaeth Addysg Cymru Ysgolion yr 21ain Ganrif – Gweithred Ymlyniad

Description (Welsh): Esbonio’r cefndir a’r broses ar gyfer ‘Gweithred Ymlyniad’ arfaethedig ynghlwm wrth y Cytundeb Partneriaeth Strategol sydd eisoes wedi’i gytuno a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet i sefydlu’r Weithred Ymlyniad ar gyfer y Cytundeb, sy’n hwyluso darpariaeth cyfleusterau addysgol a chymunedol drwy’r Dull Buddsoddi Cydfuddiannol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Mutual Investment Model (MIM) 21st Century Schools Welsh Education Partnership – Deed of Adherence