Manylion y mater

Budget 2022/23 - Stage 2

That the Committee reviews and comments on the Community, Housing and Assets cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Hyd 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai, Aelod Cabinet dros Gyllid, Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Cyllideb 2022/23 - Cam 2

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn adolygu ac yn gwneud sylw am bwysau ariannol Gwasanaeth Cymuned, Tai ac Asedau a strategaeth gyffredinol y gyllideb ac yn rhoi cyngor am unrhyw feysydd o effeithlonrwydd costau yr hoffai weld yn cael eu harchwilio ymhellach.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Budget 2022/23 - Stage 1 (CH&A OSC)