Manylion y mater

Budget 2022/23 - Stage 2 (EY&C OSC)

That the Committee reviews and comments on the Education, Youth and Culture cost pressures and overall budget strategy, and advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cyllideb 2022/23 - Cam 2

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn adolygu ac yn gwneud sylw am bwysau ariannol Gwasanaeth Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a strategaeth gyffredinol y gyllideb ac yn rhoi cyngor am unrhyw feysydd o effeithlonrwydd costau yr hoffai weld yn cael eu harchwilio ymhellach.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2022/23 - Stage 1 (EY&C OSC)