Manylion y mater

North Wales Economic Ambition Board - Annual Report

To receive the Portfolio Management Office Annual Report of the North Wales Economic Ambition Board for 2020-21.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Adroddiad Blynyddol

Description (Welsh): Derbyn Adroddiad Blynyddol y Swyddfa Rheoli Portffolios ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar gyfer 2020-21.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Economic Ambition Board