Manylion y mater

Action Tracking

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/02/2022

Report Type: (All Report Types);

Adran: Governance

Title (Welsh): Olrhain Gweithred

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio blaenorol.