Manylion y mater

Governance and Audit Committee Action Tracking

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Governance and Audit Committee meetings.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/09/2021

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 26 Ion 2022 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Olrhain Gweithred y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio blaenorol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Governance and Audit Committee Action Tracking