Manylion y mater

Estyn Thematic Review Update

To provide Scrutiny with assurances on the Education Portfolio’s response to supporting learning and teaching during the Covid-19 pandemic.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf am Adolygiad Thematig Estyn

Description (Welsh): Rhoi sicrwydd i’r Scrutiny o ran ymateb y Portffolio Addysg i gefnogi dysgu ac addysgu yn ystod pandemig Covid-19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Estyn Thematic Review Update