Manylion y mater

Flintshire Financial Sustainability Assessment Final report

To share with Members the financial sustainability assessment report from Audit Wales.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Adroddiad Terfynol Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol Sir y Fflint

Description (Welsh): Rhannu adroddiad asesu cynaliadwyedd ariannol gan Archwilio Cymru gydag aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Audit Wales Financial Sustainability Report