Manylion y mater

Community Safety Partnership Annual Report

To provide Members with assurance and an overview of the Community Safety Partnership’s activities and progress in 2020/21.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/09/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Medi 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol

Description (Welsh): Darparu sicrwydd a throsolwg i’r Aelodau o weithgareddau a chynnydd y Bartneriaeth yn 2020/21.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Community Safety Partnership Annual Report