Manylion y mater

Findings from Independent Member Visits to Committee Meetings

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 6 Medi 2021 by Pwyllgor Safonau

Cyswllt: Nicola Gittins, Team Manager - Committee Services E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Canfyddiadau Ymweliadau Aelodau Annibynnol â Chyfarfodydd Pwyllgor

Description (Welsh): Cyflwyno canfyddiadau'r ymweliadau â chyfarfodydd Pwyllgor Cyngor Sir y Fflint a gynhaliwyd gan aelodau annibynnol y Pwyllgor Safonau

Penderfyniadau

Agenda items