Manylion y mater

Annual Performance Report 2020/21

To recommend adoption of the annual plan by Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/08/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Hyd 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21

Description (Welsh): I rannu Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21 drafft sy’n amlinellu cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Annual Performance Report 2020/21