Manylion y mater

Target 70 – A Review of Flintshire County Council’s Waste Strategy

To seek approval for the revised Waste Strategy.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Targed 70 – Adolygiad o Strategaeth Wastraff Cyngor Sir y Fflint

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y Strategaeth Wastraff ddiwygiedig a fydd yn galluogi’r Cyngor i gyflawni targed ailgylchu Llywodraeth Cymru 2024/25.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Target 70 – A Review of Flintshire County Council’s Waste Strategy