Manylion y mater

Statement of Accounts 2020/21

To present the final audited version of the Statement of Accounts 2020/21 for approval.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/08/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Medi 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Cyfrifon 2020/21

Description (Welsh): Cyflwyno fersiwn derfynol wedi’i harchwilio o Ddatganiad Cyfrifon 2020/21 i gael eu cymeradwyo

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Statement of Accounts 2020/21