Manylion y mater

Procurement of Domestic Energy Goods and Services

To seek approval to procure a replacement contract for the delivery of domestic energy goods and services in Flintshire.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/08/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Caffael Nwyddau a Gwasanaethau Ynni Cartref

Description (Welsh): Er mwyn gwneud cais i gymeradwyo caffel cytundeb cyfnewid ar gyfer darparu nwyddau a gwasanaethau ynni cartref yn Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Procurement of Domestic Energy Goods and Services